Gudinnans sång
 
Jag är kaos och förändring.
Jag är impulsen, inspirationen
och gärningen.
Jag är valet och vägen.
Jag är skapare, välgörare
och förgörare.
Jag är allomfattande
och innefattar allt.

Inom dig, finns jag.
Omkring dig, finns jag
Ovan dig och under dig,
finns jag.

Gudinna är jag,
och gudomlig är du.

 
Gudinna
 
  Min önskan inför 2017 är att vi alla försöker vara medmänskliga och inte bara ser till vårt eget bästa, utan också ser vad våra medmänniskor behöver och välkomnar så många som möjligt till vårt land, för att de också ska ha chansen att kunna leva ett drägligt liv.  
http://www.disavi.se/